Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 sierpnia 2012 07:05


REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 247

1.   Stołówka wydaje:
obiady w godzinach 11:45 – 14:15
zgodnie z organizacją pracy szkoły

2.   Stawki za posiłek płatne z góry wynoszą:

zupa – 2,00 zł
drugie danie – 6,70 zł
obiad – 7,70 zł

3.   Opłaty za obiady wnosi się u kierownika stołówki z góry przez ostatnie pięć dni miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków, wyjątek stanowi miesiąc wrzesień gdzie opłat należy dokonać do 10 września.W tych dniach kierownik stołówki przyjmuje wpłaty
w godzinach rannych 7.30 - 8.30
Wyżej wymienionych opłat można dokonywać w formie przelewu:
bank: BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej
numer konta: 05 2530 0008 2082 1041 8441 0001
Przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu
- imię i nazwisko ucznia, klasa
- za jaki miesiąc wnoszona jest opłata i za ile posiłków zgodnie z wyborem zestaw obiadowy, samo drugie danie lub sama zupa
4.   Potwierdzenie przelewu rodzic zobowiązany jest dostarczyć w terminie trzech ostatnich dni roboczych danego miesiąca do kierownika stołówki lub mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
5.   W przypadku jednorazowych obiadów opłaty należy wnieść najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym nastąpi korzystanie z posiłku.
6.   Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie mogą korzystać z posiłków.
7.   W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku kierownik punktu żywieniowego może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty, o której mowa w p. 2 i 3 w terminie późniejszym.
8.   W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia.
9.   Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godz. 8:00.
10.   Obiady można odwoływać mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub SMS-em (502 82 87 97). W przypadku odwołań grupowych  spowodowanych np. wycieczką klasową lub innymi zajęciami poza szkołą informacje należy zgłosić co najmniej trzy dni wcześniej. W/w przypadku na prośbę rodziców istnieje możliwość przygotowania suchego prowiantu jako ekwiwalent posiłku obiadowego.
11.   Z powodów sanitarno-higienicznych nie ma możliwości odbioru na wynos wykupionych obiadów w pojemnikach własnych.
12.   W przypadku nie odwołania obiadu, istnieje obowiązek pokrycia przez rodzica/pracownika kosztu przygotowanego przez kuchnię posiłku za okres nieobecności.
13.   Powstała nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczana jest w odpłatności za obiady w następnym miesiącu.
14.   Do stołówki wchodzą tylko osoby uprawnione (rodziców, dziadków, ciocie, innych opiekunów prawnych prosimy o nie wchodzenie do stołówki). Opiekę nad dziećmi z klas 0 – III szkoły podstawowej sprawują wychowawcy klas lub wychowawczynie świetlicy.
15.   W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.
16.   Ubrania wierzchnie oraz teczki, plecaki, tornistry itp. pozostawiamy poza stołówką.
17.   Podczas obiadu obowiązują zasady kulturalnego zachowania przy stole.
18.   Po zakończeniu posiłku należy odnieść naczynia do okienka „zwrot naczyń”.
19.   W szkole wywieszany jest jadłospis dekadowy, zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.
20.   Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi dla uczniów szkół podstawowych.
kierownik stołówki
Mariola Szymańska-Radecka


Poprawiony: wtorek, 28 sierpnia 2018 14:23
 
Użytkowników : 10
Artykułów : 8
Odsłon : 56979
Top joomla templates created by Lonex.